Valg av lokalt tillitsvalgt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nils Arne Nilsen og Stein Horn

På tjenestesteder med tre eller flere medlemmer skal det velges lokalt tillitsvalgt.

Der det er mer enn sju medlemmer skal det også velges vara.Det har de nå gjort ved Nordland sivilforsvarsdistrikt i Bodø.

Stein Horn ble tillitsvalgt med Nils Arne Nilsen som vara. Valget gjelder for to år.