Avtale om beredskapsvakt for kriseinfo.no

Det nye nettstedet http://www.kriseinfo.no/ ble åpnet 21. januar. Nettstedet driftes av DSB. I en prøveperiode på noen måneder skal de som arbeider med nettsiden gå inn i en vaktordning. Fagforeningene og DSB kom til enighet om en vaktavtale 24. januar. Avtalen er i tråd med  ”Særavtale om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet i fredstid i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” og vil bli avlønnet i forholdet 1:9.

Kriseinfo er en portal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser.