Ønsker å gå videre med saken om kompensasjon for ukefri

Alle muligheter for å oppnå enighet er prøvd. Nå gjenstår bare rettssak.

Saken om kompensasjon for fratrekk i opparbeidet fritid i forbindelse med beredskapsvakter i Sivilforsvaret har vært gjennom alle trinn helt opp til forliksrådet. Heller ikke der ble arbeidsgiver og foreningen enig. STAFO samfunnssikkerhet ønsker å gå bringe saken til retten for å få en avgjørelse. Dette er noe som må gjøres i samarbeid med STAFO. Foreningen vil derfor ta kontakt med STAFO for å avklare videre steg i saken.

Se tidligere omtale av saken.

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=734#more-734

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=688

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=567

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=618