Informasjon om overgang til Delta

Kjære medlem av STAFO samfunnssikkerhet

Vi håper du hadde en god jule- og nyttårsfeiring, og at alt er vel på din arbeidsplass.

Året har kanskje startet kaldt, men det har startet godt. Etter at vi i STAFO samfunnssikkerhet like før jul signerte en avtale med YS-forbundet Delta, har prosessen med å gjøre vår organisasjon større og sterkere virkelig skutt fart. Vi ser nå at våre medlemmer vil få tilgang på et langt bredere tilbud enn hva vi har vært vant til å kunne tilby, både når det gjelder forhandlinger, juridisk bistand, kommunikasjon og generell rådgivning. Vi har fått meget gode vilkår i overgangsfasen, og opplever at vi er svært velkomne inn i Deltas organisasjon. Flere av våre medlemmer har tidligere benyttet seg av blant annet advokattjenestene i Delta.

Delta er for ordens skyld med sine i dag 70.000 medlemmer det desidert største forbundet i YS, og den femte største fagforeningen i Norge.

I STAFOs representantskap i november ble det helt tydelig at et mindretall av foreningene i STAFO ikke ønsker å melde seg inn i Delta. Det har vi all respekt for. Disse foreningene vil drive STAFO videre slik de selv mener er best for dem. Vi ønsker dem selvsagt lykke til i det arbeidet, og vi håper dette er et valg som er til det beste for deres medlemmer.

Vi hadde håpet at de på samme måte ville ha forståelse for at vi i STAFO samfunnssikkerhet har andre ambisjoner for vår forening og våre medlemmer. Dessverre må vi konstatere at så ikke ser ut til å være tilfelle, og vi opplever nå at vårt arbeid aktivt forsøkes motarbeidet av det gjenværende mindretallet i STAFO. Vi synes dette er veldig trist. Men vi vil samtidig benytte denne anledningen til å forsikre deg om at STAFO samfunnssikkerhet utvikling naturlig nok ikke vil bli påvirket av at medlemmer fra andre foreninger er uenig i vår retning.

Vi 18 medlemsorganisasjonene som har signert avtaler med Delta representerer rundt 4000 av STAFOs 6000 medlemmer. Sammen blir vi en av de største og mest innflytelsesrike enhetene i Delta-systemet. Av den grunn har Deltas representantskap blant annet vedtatt at vi skal ha én fast representant i Deltas hovedstyre. Dette ser vi frem til med stor forventning.

Det er vårt håp at dette skal roe seg raskt, slik vi alle kan fortsette med det vi er her for – medlemmenes interesser. Vi vil likevel forberede deg på at det akkurat nå ser ut til at vi må bruke mer energi enn ønskelig på å håndtere trusler og misvisende informasjon fra enkelte av de gjenværende gruppene i STAFO.

Vi vil også for ordens skyld understreke at vi i STAFO samfunnssikkerhet har fulgt STAFOs vedtekter til minste detalj i vår prosess for å forlate STAFO til fordel for Delta.

Om svært kort tid har vi en hånd på rattet i YS’ største forbund. Det er en stor mulighet for deg som medlem, og vi gleder oss til et svært spennende år i STAFO samfunnssikkerhet.

Med vennlig hilsen

Sentralstyret
STAFO samfunnssikkerhet