Representantskapsmøtet 2013 er avsluttet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÅrets representantskapsmøte ble gjennomført i Praha 10. april. Samlingen med representantene fortsatte neste dag med kurs om inkluderende arbeidsliv

De 19 fremmøtte delegatene viste stort engasjement i behandlingen av meldinger, regnskap, budsjett og arbeidsplaner. Møtet ble avsluttet, idet mørket begynte å senke seg, med valg på noen av funksjonene i styret. Det nye styret er sammensatt slik:

Leder Jan Arne Karlsen, Hordaland sivilforsvarsdistrikt
Nestleder Lars Kristian Gjertsen, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt
Styremedlem/sekretær Trond Åsheim, Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt
Styremedlem Erik Klomsten, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
Styremedlem Birthe Lysne, Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
Varamedlem Jens Arne Aanby, Rogaland sivilforsvarsdistrikt
Varamedlem Maria Dokken, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Møtet ble avsluttet med en takk og gave til Vårild Brodtkorb som gikk ut av styret og som snart skal feire rundt år av ukjent størrelse.

Samlingen for delegatene fortsatte torsdag med kurs over temaet «Partenes roller i arbeidet med samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidslive» med Thomas Kehlet fra arbeidslivssenteret i Vestfold.