Årets tillitsvalgte

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUtmerkelsen for «årets tillitsvalgte» ble gitt ved STAFO samfunssikkerhets representantskapsmøte 10. – 12. april. Arne Bratlien ble årets tillitsvalgte i 2011, mens Stein Horn fikk utmerkelsen for 2012.

Arne Bratlien la ned et stort arbeid som tillitsvalgt da hans tjenestested, Rogaland sivilforsvarsdistrikt, ble sterkt berørt av omorganiseringen av Sivilforsvarets skolevirksomhet. Sammen med de ansatte arbeidet han først for å bevare arbeidsplassene ved sivilforsvarsdistriktet. Etter at beslutningen om nedlegging av skoleaktivitetene var fattet, arbeidet han for vilkårene til de som var berørt av omorganiseringen. Gjennom hele denne prosessen viste Arne Bratlien en vilje til å stå på langt utover det som forventes.

Stein Horn, Nordland sivilforsvarsdistrikt, har vist et stort engasjement for arbeidsforholdene til sine kollegeaer på sitt tjenestested. Han har vist vilje til å ta på seg oppgaver og belastning utover det som er forventet for å gjøre arbeidsplassen bedre for de han arbeider sammen med.

Arne Bratlien fikk utdelt utmerkelsen på representantskapsmøtet i Praha. Stein Horn måtte prioritere andre oppgaver knyttet til sitt verv som tillitsvalgt og var ikke tilstede i Praha. Han vil få overrakt utmerkelsen senere.

3 tanker om “Årets tillitsvalgte

  1. Som mangeårig leder i ved Forsvarskommando Nord- Norge (FKN), Forsvarskommando Sør-Norge (FKS) og Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOHK) med meget god innsikt og kunnskaper om tillitsvalgtes utfordringer i hverdagen så var det en meget stor overraskelse og glede, som foreldre, å lese at vår sønn Stein Horn er utpekt som «årets tillitsvalgt i STAFO» Det er også meget overraskende at akkurat Stein som den person han egentlig er, har tatt på seg litt uvanlige rolle, ansvar og utfordringer som er beskrevet som (sitat fra STAFO)»oppgaver og belastning utover det som er forventet for å gjøre arbeidsplassen bedre for de han arbeider sammen med» (sitat slutt). Stein du tydeligvis vist mot, vilje og hatt ryggrad. Gratulerer Stein.

  2. Jeg gratulerer Stein med utmerkelsen for «årets tillitsvalgte» for 2012!

Det er stengt for kommentarer.