Nye medlemmer av STAFO samfunnssikkerhets sentralstyre.

Birthe Lysne og Maria Dokken ble valgt inn som medlem og varamedlem i sentralstyret under årets representantskapsmøte.

Birthe Lysne arbeider til daglig som sivilforsvarsadjutant ved Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt. Hun har lang erfaring som lokalt tillitsvalgt. I løpet av tiden som tillitsvalgt har Birthe benyttet seg av de mange mulighetene STAFO gir til opplæring av tillitsvalgte. Hun fyller plassen i styret som ble ledig da Vårild Brodtkorb takket for seg i styret, og er valgt inn for to år.

Maria Dokken arbeider som førstekonsulent ved Vestfold sivilforsvarsdistrikt. Hun har fungert som lokalt tillitsvalgt i flere år. Hun er valgt inn som nytt varamedlem og fyller plassen etter Lars Kristian Gjertsen, som går fra varamedlem til nestleder. Det gjenstår ett år av valgperioden, og hun er derfor valgt for ett år.