Lønnsoppgjøret i havn

Penger_i_Norges-Bank02Forhandlingene mellom YS og staten er nå avsluttet. Det er ikke avsatt midler til justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger.

Oppgjøret i stat og kommune ble ferdig  om kvelden 30. april. I oppgjøret med staten deltok 2. nestleder i STAFO Elisabeth Borthen og leder i STAFO Ingerid Bjercke. Det ble et moderat oppgjør med en ramme på 3,5 %.

Resultatet i staten ble at alle gis et generelt tillegg 1. mai som følger:

Kr 4.200 på lønnstrinn 19 til 26
Kr 4.300 på lønnstrinn 27 til 33
Kr 4.400 på lønnstrinn 34 til 40
Kr 4.500 på lønnstrinn 41 til 51
1,07 prosent på lønnstrinn 52 til 101

Det ble ikke avsatt midler til justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger. Det kan likevel føres lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 1. august 2013 dersom arbeidsgiver tilfører egne midler. Lønnsendringer betinger dekning på virksomhetens budsjett.

Ny hovedlønnstabell
Pressemelding på ys.no