Midlertidig bytte av leder

Tom Labråten er bedt om å fungere som seksjonsleder for beredskapsseksjonen ved Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt frem til ny seksjonsleder er tilsatt. Han fratrer derfor sin funksjon som leder for STAFO samfunnssikkerhet fra 1. juli.

Nestleder Jan Arne Karlsen er leder for foreningen i Tom Labråtens permisjonsperiode.