Lokale forhandlinger i DSB 2012

De lokale forhandlingene for ansatte i DSB starter 16. oktober. Medlemmer i STAFO samfunnssikkerhet får nå anledning til å levere sine krav.

Føringene for årets forhandlinger er å utjevne forskjeller mellom nyansatte og øvrige ansatte innenfor stillingsgruppene og bidra til en balansert lønnsutvikling. Dette er i samsvar med den sentrale føringen om likelønn. I praksis vil det si at krav som bidrar til å utjevne lønnsforskjeller mellom kjønn og forskjeller mellom ansatte i samme stillingsgrupper vil bli prioritert.

Ansatte som har fått varig opprykk etter 1. september 2011 eller er ansatt etter 1. september 2010 blir ikke tatt med i denne forhandlingen. De som fikk opprykk ved fjorårets 2.3.3.-forhandlinger og ikke har fått opprykk etter dette,  vil likvel være med på årets forhandlinger fordi det da bare ble gitt små lønnsforhøyelser.

Alle medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet som arbeider i DSB, vil bli invitert til å lever inn elektronisk krav til årets forhandlinger. Svarfristen er 5. september.

Potten som det skal forhandles om i år er på kr 2.941.840,-. STAFOs medlemmer mottar i underkant av 16 % av lønnen i DSB og står for nesten 18 % av de ansatte.

Arbeidstakerorganisasjonen har sperrefrist til 23. oktober kl 13 slik at arbeidsgiver får tid til å informere de ansatte først. Forhandlingene gjelder fra 1. september 2012. Lønnsendringer vil bli utbetalt 12. november.