YS fornøyd med ny IA-avtale – Nå må IA-arbeidet intensiveres!

YS-leder Jorunn Berland– Jeg er svært glad for at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale. Dette er en god avtale. Og den forplikter alle parter til å fortsette å jobbe for et mest mulig inkluderende arbeidsliv, sier YS-leder Jorunn Berland.

Fornyet og forenklet
Tirsdag ble den nye IA-avtalen signert. Den nye avtalen er blitt forenklet. Tillit og forebygging er nøkkelord. Nå starter det konkrete arbeidet.

YS er klar til å gå løs på det som er vårt ansvar. Vi skal skolere våre tillitsvalgte og sentrale personer i forbundene. Det forebyggende arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være i fokus. Derfor er det svært viktig at rollen til de tillitsvalgte nå styrkes. Det er de som kan fange opp signaler på arbeidsplassen hvis det er forhold som ikke er som de skal være. Ansatte som
er i ferd med å falle ut av arbeidslivet må fanges opp i tide, sier YS-lederen.

Inkludering
Den nye avtalen har økt fokus på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Særlig unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres i den nye avtalen.
-Dette er en utsatt gruppe og YS støtter fullt ut denne prioriteringen, sier Jorunn Berland.

Sykelønnsordningen er fredet i avtaleperioden ut 2018.
Dette er viktig for YS og våre forbund. YS vil nå jobbe aktivt for å støtte lederen.

YS er skeptisk til normert sykemelding. 
– Det er ikke enkelt å tidfeste hvor lenge en enkelt arbeidstaker bør være sykemeldt. Her vil det være individuelle forskjeller. Dette spørsmålet må vi finne en god løsning på i det videre arbeidet, sier YS-leder Jorunn Berland.