Lokale lønnssforhandlinger i DSB i gang

Arbeidsgiver har sendt sitt tilbud. Forhandlingene avsluttes onsdag 19. oktober

Siden potten ved årets lokale oppgjør er så liten, har arbeidsgiver og foreningene blitt enige om en forenklet forhandling. Potten er fordelt på forhånd mellom arbeidsgiver og organisasjonene. Arbeidsgiver disponerer 60 % mens arbeidstakerorganisasjonene disponerer 40 %. Arbeidstakernes andel av potten er fordelt etter størrelsen på andel av den organiserte lønnsmassen. For STAFO samfunnssikkerhet utgjør dette 21,6 % av arbeidstakerpotten, eller i underkant av 60 000 kroner.

I år er det lagt inn en sperrefrist på 48 timer fra forhandlingene er avsluttet til resultatet kan offentliggjøres. De av STAFOs medlemmer som får tillegg i år vil bli orientert etter fristens utløp.