Ny avtale om kostgodtgjørelse for rutinemessige reiser

Av | 12.10.2011

Ny avtale om kostgodtgjørelse. Vil ha betydning for ansatte som fører tilsyn med materiell og varslingsanlegg.

Den nye avtalen omfatter reiser av fast, rutinemessig karakter for å utføre oppdrag som hører til stillingen. For reiser mellom 6 og 9 timer og med en reiseavstand på minst 15 km utbetales det en kostgodtgjørelse på kr 115,-. Det forutsettes at det ikke er praktisk mulig eller hensiktsmessig å spise på det faste arbeidsstedet. Det utbetales heller ikke godtgjørelse dersom arbeidsgiver betaler for mat.

Det er tre kriterier som må oppfylles samtidig for at denne avtalen skal gjelde: 
          1) Reisen må være rutinemessig
          2) Det må utføres rutinemessig arbeide
          3) Reisen må ikke kreve spesiell godkjennelse

Avtalen ble inngått 19. mai i år mellom Fornyings- og administrasjons- og kirkedepertamenetet og hovedsammenslutningene YS, LO, Akademikerne og Unio.