Ny avtale om kostgodtgjørelse for rutinemessige reiser

Ny avtale om kostgodtgjørelse. Vil ha betydning for ansatte som fører tilsyn med materiell og varslingsanlegg.

Den nye avtalen omfatter reiser av fast, rutinemessig karakter for å utføre oppdrag som hører til stillingen. For reiser mellom 6 og 9 timer og med en reiseavstand på minst 15 km utbetales det en kostgodtgjørelse på kr 115,-. Det forutsettes at det ikke er praktisk mulig eller hensiktsmessig å spise på det faste arbeidsstedet. Det utbetales heller ikke godtgjørelse dersom arbeidsgiver betaler for mat.

Det er tre kriterier som må oppfylles samtidig for at denne avtalen skal gjelde: 
          1) Reisen må være rutinemessig
          2) Det må utføres rutinemessig arbeide
          3) Reisen må ikke kreve spesiell godkjennelse

Avtalen ble inngått 19. mai i år mellom Fornyings- og administrasjons- og kirkedepertamenetet og hovedsammenslutningene YS, LO, Akademikerne og Unio.