Klart for prioritering av kravene til årets lokale forhandlinger i DSB

Fristen for innmelding av krav i forbindelsen av årets lokale lønnsforhandlinger i DSB er nå ute. Det er kommet inn et samlet krav på kr 1.914.000 fra 63 medlemmer.


Sentralstyret skal behandle kravene og levere inn et prioritert krav til arbeidsgiver innen fristen 27. september.
Prioriteringen innebærer at det må gjøres en vurdering av hvilke krav som tas med videre og en justering av størrelsen på de kravene som fremmes.

Den totale potten for årets lokale forhandlinger er kr. 2.941.840.
STAFOs medlemmer utgjør 17,6 % av de ansatte i DSB og får utbetalt 15,6 % av den samlede lønnen.

Forhandlingene finner sted 16. – 18. oktober. Resultat vil bli offentliggjort av arbeidsgiver innen påfølgende mandag.