Kravet om kompensasjon for ukefri opp i forliksrådet

Forliksrådet har sendt tilsvar på forliksklagen. Partene møter i forliksrådet 25. oktober.

Forliksklagen ble sendt i slutten av juni på vegne av 44 STAFO-medlemmer. Justisdepartementet, som er STAFOs motpart, har avvist påstanden i forliksklagen. Dermed er det klart for behandling i forliksrådet. Alle de 44 klagerne er innkalt til møte i forliksrådet i Oslo 25. oktober.

Bakgrunn
Mange ansatte i Sivilforsvaret har i flere år gått beredskapsvakt. Arbeidsmiljøloven krever at det skal være en friperiode på 28 sammenhengende timer hver uke. De som går hjemmevakt arbeider i helgen og må ta denne fritiden i løpet av uken i stedet for på søndag. En del av godtgjørelsen for beredskapsvakten er blitt gitt i form av opparbeidet fritid. Når man har flyttet den ukentlige fridagen fra søndag til en annen dag i uken, har arbeidsgiver har trukket dette av arbeidstidsregnskapet.

Arbeidsgiver har endret sin praksis og lar arbeidstakere som går vakt beholde hele godtgjørelsen når de tar ut pålagt fritid. Konflikten dreier seg om den fritiden som ble trukket frem til praksisen ble endret.