Årets lokale lønnsoppgjør i DSB

Potten for de lokale forhandlingene i DSB er i år på kun kr 663.800. Fordi potten er så liten, ønsker partene å gjennomføre forhandlingene på enklest mulig måte.

På forberedende møte 25. august ble forslag fra STAFO samfunnssikkerhet tatt til følge. Arbeidsgiver disponerer 60 % av potten, mens resten fordeles mellom organisasjonene. STAFOs andel av oppgjøret vil bli på knappe kr 50.000 i tillegg til den delen av arbeidsgivers andell som tilfaller våre medlemmer.

Tidspunkt for forhandlingene er satt til 19. oktober. Medlemmer ansatt i DSB vil få nærmere orientering om den praktiske gjennomføringen