Praktisk informasjon om årets lokale oppgjør i DSB

Årets lokale oppgjør for ansatte i DSB er lite og enkelt. STAFOs medlemmer trenger ikke sende inn krav.

Oppgjøret i år er så lite at det ikke vil være nødvendig å kjøre en vanlig prosedyre med krav og prioriteringer. Sentralstyret vil ut fra fjorårets krav og DSBs lønnsstatistikk fordele de få trinnene som er til disposisjon for STAFOs medlemmer .

Arbeidstakerorganisasjonene har fått 40 % av potten til fordeling på sine medlemmer. For STAFOs del utgjør dette ca 8 lønnstrinn.  Av de 105 medlemmene som omfattes av dette lokale oppgjøret, vil det kun være en håndfull eller to som får. Ingen av de som fikk pålegg ved fjorårets oppgjør vil bli tatt i betraktning.

Arbeidsgiver rår over 60 % av potten. Noe av dette vil nødvendigvis tilfalle STAFOs medlemmer.