Fornyet avtale om fleksibel arbeidstid i staten

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten ble reforhandlet 14. oktober. Hovedtrekkene i avtalen videreføres.

Vilkårene for fleksitid er blant annet at tilgjengeligheten for brukerne skal være like godt som før og at avtalen skal gjelde alle arbeidstakerne i virksomheten. De som inngår i ordninger med fleksibel arbeidistid skal også være underlagt kontroll med arbeidstiden.

Kjernetiden er fra kl 09:00 til kl 14:30 hele året. Den ytre arbeidstiden, altså den tiden som er fleksibel, er mellom kl 07:00 og 09:00 og 14:30 og 20:00 mandag til fredag. Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer pr dag eller 48 timer pr uke. Det er heller ikke mulig å opparbeide plusstimer utenom ytre arbeidstid.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge noen å arbeide fleksitid utover vanlig arbeidstid. Pålagt arbeide utenom arbeidstiden skal godtgjøres som overtid.

gjelder fra 1. 1. 2012 til 31. 12. 2014.