Forbereder nye forhandlinger om vaktavtale med spørreundersøkelse

Avalen om beredskapsvakt i DSB skal snart reforhandles. STAFO samfunnssikkerhet forberedere forhandlingene med spørreundersøkelser blant medlemmene

Beredskapsvakter i DSB godtgjøres etter en særavtale om beredskapsvakter. Beredskapsvaktene i Sivilforsvaret kommer inn under denne avtalen. Vaktene godtgjøres etter forholdet 1:7 hvor halvparten av gis som avspassering.

Det er snart tid for reforhandling av avtalen. I den forbindelse ønsker STAFO samfunnssikkerhet tilbakemelding fra sine medlemmer. Det sendes nå ut en elektronisk spørreundersøkelse om beredskapsvaktene til STAFOs medlemmer i DSB.

Gjennom undersøkelsen prøver STAFO samfunnssikkerhet å få vite hvor fornøyd medlemmene er med dagens avtale og hvilke alternativer som er akseptable.