Avgjørelse i forliksrådet

Forliksrådet har meddelt sin beslutning i saken om ukefri.

Under det elleve minutter lange møtet i forliksrådet viste arbeidsgiver ingen vilje til forlik. Det kom heller ikke som noen overraskelse at forliksrådet ikke avsa noen dom i saken.

Dette er et utdrag fra rettsboken:

Beslutning:
Partene kom ikke til forlik. Forliksrådet finner imidlertid at saken er for vanskelig og lite
opplyst at det ikke er grunnlag for å dømme. Saken må derfor innstilles, jf. tvistelovens § 6-
11 tredje ledd jf. § 6-10 fjerde ledd.

I og med at saken nå har vært fremmet i forliksrådet er foreldelsesprosessen av saken stoppet. STAFO har ett år på seg for å bestemme om man ønsker å gå videre med saken.

Se tidligere omtale av saken.

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=688

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=567

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=618