STAFO møter med DSB om Sivilforsvarets rammebetingelser

STAFO samfunnssikkerhet har skrevet til DSB ved direktør Jon Lea om sin bekymring for Sivilforsvarets rammebetingelser. Møter med direktøren på nyåret. 

Til tross for at DSB er styrket med 45 mill, har dette verken medført en økning av øvingsaktiviteten i Sivilforsvaret eller en styrking av årsverksrammene ved distriktene. Mens DSB har fått tilsatt flere årsverk, er årsverksrammen til Sivilforsvaret redusert med 54 årsverk, fra 292 til 238, i tidsrommet 2004 til 2013. Samtidig er det forestlått at øvingsaktiviteten i Sivilforsvaret skal halveres i 2014.

Den stadige forverringen av Sivilforsvarets rammebetingelser vekker bekymring hos foreningens medlemmer. STAFO samfunnssikkerhet har derfor formidlet foreningens bekymringer i et brev til direktør Jon Lea.

Som respons på henvendelsen, skulle foreningens arbeidsutvalg møte med direktøren før jul. Møtet er nå utsatt til etter nyttår.

Brev fra STAFO samfunnssikkerhet til DSB