Representantskapsmøtet 2014

Leder Jon Arne Karlsen åpnet representantskapsmøtet

Leder Jon Arne Karlsen åpnet representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet for 2014 ble i år holdt i Dublin. To dager med foreningsanliggender, faglig påfyll sosial atspredelse.

Representantskapet vedtok en del mindre endringer i prinsipprogram og vedtekter og gjorde et tydeligere at STAFO samfunnsikkerhet er en forening for alle som arbeider innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Vedtektene er nå også tilpasset studentmedlemskap.

Kurs
I virksomhetsplan og budsjett for inneværende år er det bestemt at det skal holdes et kurs og samling også for de medlemmene som ikke er tillitsvalgte. Sentralstyret skal utarbeide innhold og finne tidspunkt og sted for et slikt kurs.

Valg
To av posisjonene i sentralstyret var på valg i år. Erik Klomsten fra Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt ble gjenvalgt som styremedlem. Lars-Kristian Gjertsen hadde frasagt seg gjenvalg. Ny nestleder ble Maria Dokken fra Vestfold sivilforsvarsdistrikt. Steinar Helgesen fra samme tjenestested går inn i styret som 2. varamedlem.

Årets tillitsvalgt
Roy Arild Rugsveen fikk prisen som årets tillitsvalgt 2013. Han fikk prisen for sin positive vilje til å støtte og informerer medlemmene på sitt tjenestested. Det sies om Roy Arild at han er kunnskapsrik og alltid villig til å både søke og dele informasjon, en oppfatning som sentralstyret deler.

Opplæring
Under møtet ble det også tid til besøk fra sjefen fra Stor-Dublin sivilforsvarsdistrikt, James McConnel som ga en interessant innføring i hvordan det irske sivilforsvaret er organisert

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAnn Christin Olsen-Haines var DSBs medlem i det såkalt forsterkningsutvalget. Hun delte sine erfaringer fra utvalgsarbeidet med representantskapet og ga en innføring i hvordan offentlige utredninger foretas forut for beslutningene.