Ikke forlik om kompensasjon for ukefri

STAFO-samfunnssikkerhet og DSB møttes i forliksrådet tirsdag 25. oktober

Arbeidsgiver viste ingen vilje til å ville inngå forlik. Forliksrådet vil konkludere i løpet av et par uker, men på grunn av  sakens kompleksitet forventes det ikke at forliksrådet vil konkludere med noen løsning i saken.

Saken må etter all sannsynlighet opp i retten for å avgjøres.

Se også

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=567

https://deltasamfunnssikkerhet.no/?p=618