STAFO krever kompensasjon for tapt fritid

Urettmessig trekk i fritid ved beredskapsvakt. STAFO er i kontakt med DSB om kompensasjon.

Alle skal ha en fritid på minst 28 sammenhengende timer i løpet av en uke. Før ansatte går en ukes beredskapsvakt, skal det tas ut en fridag for å oppfylle dette kravet.

I tiden 2001 til 2009 trakk DSB fridagen fra  oppspart fritid for de som gikk beredskapsvakt i Sivilforsvaret. Arbeidsgiver endret praksisen i 2009. Dette anser STAFO som en innrømmelse av at det ble gjort feil frem til da og krever at medlemmene får kompensasjon for urettmessig uttak av oppspart fritid.

STAFO samfunnssikkerhet har bedt om bistand fra moderorganisasjonen. STAFO har vært i kontakt med DSB om saken. DSB venter på avklaring fra forbruker- og administrasjonsdepartementet.