Sentrale justeringsforhandlinger avsluttet

De sentrale justeringsforhandlingene ble avsluttet tirsdag kveld 29. juni 2010. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for noen av våre krav om flytting av sivilforsvarets tjenestestillinger fra spenn til ramme.  Det ble gjort noen justeringer i toppen av spennet på noen stillinger.

Her er et utdrag av den delen av resultatet som angår sivilforsvarsstillingene:

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
08.401 SIVILFORSVARSTJENESTEN

0330 Sivilforsvarsbetjent  LR14
0331 Sivilforsvarsadjutant  39-58
0332 Sivilforsvarsinspektør  44-70
1482 Distriktssjef  54-81