Ny særavtale om godtgjørelse for øvelser og opplæring

Den gamle avtalen utløp 31. desember. Ny avtale gjelder fra 1. januar og ut året.

For tjeneste på øvingsstedet gis følgende godtgjørelse:

  • Alle øvelser over 4 timer:
    • kr 200,00 pr døgn
  • Øvelser på hverdager kl 16 – 07 eller etter 8 timers sammenhengende øvelse:
  • Øvelser på lør-, søn- og helligdager:
    • Tillegg pr time etter C-tabell
    • Tillegg kr 500,00 pr døgn

Avtalen viderefører bestemmelser om arbeidsplaner og avvikling av opparbeidet tid.
Reisetid mellom tjenestested og øvingsområde godtgjøres etter § 8 i HTA. Reisetid regnes som arbeidstid, men godtgjøres ikke med de samme tillegg som gjelder for aktiviteter knyttet til øvelser og som utføres på øvingsstedet.

DSB – særavtale om lokal opplæring og øvelser pr 1 januar 2011