Mellomopgjøret i havn

Årets lønnsforhandlinger i stat ble ferdig før tiden. Oppgjøret gir reallønnsvekst til alle,  som også var hovedkravet.

Alle ansatte i staten får et tillegg på minst 7000 kroner og økt kjøpekraft. Dette gis som et kronebeløp opp til lønnstrinn 52. For lønnstrinn over dette gis et tillegg på 1,72%.

Det er satt av en ramme på 0,15 % til lokale forhandlinger pr 1.10.2011. Dessuten kommer det resirkulerte midler på 0,1%, til sammen 0,25%. For medlemmene av STAFO samfunnssikkerhet utgjør dette ca 120.000 kroner.
Oppgjøret har en total ramme på 3,94 %