Arbeidet seks år uten lønn

Medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet har tilsammen mistet fritid tilsvarende seks årsverk i forbindelse med beredskapsvakt. Nå krever STAFO kompensasjon.

Arbeidsmiljøloven krever at alle som arbeider skal ha en friperiode på minst 28 sammenhengende timer pr uke. Vanligvis får man denne friperioden i helgen. Ansatte som går beredskapsvakt i helgen mister vanlig helgefri og må ta en friperiode på minst 28 timer midt i uken. Dette er en erstatning for den fridagen som man vanligvis får på søndag.

Beredskapsvakt i Sivilforsvaret har vært godtgjort med lønn og fritid. I 2004 bestemte DSB at ansatte som tok sin pålagte ukefri midt i uken i tilknytning til beredskapsvakt, måtte betale for denne fritiden med trekk i opparbeidet fritid.  Dette ble praktisert i direktoratet frem til 2009. I løpet av denne tiden har medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet blitt urettmessig trukket i arbeidstid tilsvarende seks årsverk.

STAFO krever nå kompensasjon for dette sine medlemmer.

Én tanke om “Arbeidet seks år uten lønn

  1. Informativ artikkel :)Nå er det bare å krysse fingrene.

Det er stengt for kommentarer.