Lokale lønnsforhandlinger – ny frist

Til medlemmer av STAFO samfunnssikkerhet:

Medlemmene av STAFO har tidligere fått invitasjon til å levere inn krav med frist 1. oktober. Etter forberedende møte med arbeidsgiver er endelig frist for innlevering av krav til arbeidsgiver satt. For å rekke å behandle og formulere kravene innen fristen må vi fremskynde frist for innlevering for de som ennå ikke har levert.

Ny frist er 16. september 2010.

Spørsmål?
Kontakt Trond Åsheim