Lokale forhandlinger

Som opplyst tidligere vil det bli lokale forhandlinger (2.3.3.) i år ved virksomheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er avsatt en pott på til sammen 0,9 %. Forhandlingene vil foregå i Tønsberg 22. – 23. oktober med virkning fra 1. september.

Kravskjema og brev fra FAD om årets lokale forhandlinger med informasjon kan sendes til spesielt interesserte, ta kontakt med Trond Åsheim.

Frist for innlevering av krav er satt til 1. oktober.