Representantskapsmøtet 2011

Rydd plass på kalenderen. Representantskapsmøtet 2011 holdes i Riga 28. – 30. mars.

Innkalling vil bli sendt senere, men det er på tide å rydde plass på kalenderen.

Representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet består av lokalt tillitsvalgte og sentralstyret. Alle tjenestesteder med minst tre medlemmer i Sivilforsvaret og hos fylkesmennene kan ha lokalt tillitsvalgt. Det møter også to representanter for tjenestestedene uten lokalt tillitsvalgt.

Møtet holdes på Hotel Hanza: http://www.hanzahotel.lv/en