Lønnsforhandlingene 2010 i DSB sluttført

Moderat oppgjør for medlemmene, godt oppgjør for Sivilforsvaret og STAFO samfunnssikkerhet.

De lokale forhandlingene i DSB ble sluttført fredag formiddag. Det regionale nivået i DSB har sakket akterut i lønnsutviklingen gjennom flere år. Årets oppgjør er et stort skritt i riktig retning for å utjevne disse forskjellene. 51,6 % av oppgjøret går i år til de regionale enhetene. Også for kvinnene har dette vært et godt oppgjør. I en mannsdominert virksomhet som DSB går 49 % av årets oppgjør til kvinner.

Til tross for at årets lokale forhandlinger har vært et godt oppgjør for STAFO samfunnssikkerhet, vil nok den store jubelen utebli blant medlemmene. Mange har fått en del i den lokale potten, men dermed har det også vært små tillegg. Få har fått tillegg ut over to lønnstrinn. Det ble sendt inn krav fra 80 medlemmer. 50 har gått opp i lønn eller stilling.

For STAFO samfunnssikkerhet som organisasjon er dette likevel et meget bra oppgjør. STAFO berømmer arbeidsgiver for vilje til å bidra til å minske forskjellene mellom ansatte i sentral- og ytre etat.

De medlemmene som har fått lønnstillegg vil bli underrettet om resultatet i e-post så snart som mulig.


Fornøyd leder av STAFO samfunnssikkerhet, Tom Labråten.