Bjørn Skramstad til minne

Bjørn Skramstad døde 15. mai på Tønsberg sykehus, etter et lengre tids sykeleie. Han ble 65 år.

Bjørn ble født på Rena, hvor han også hadde sine første barneår. Siden flyttet familien til Elverum. Han fikk sin utdanning i Forsvaret, som sambandsingeniør på Jørstadmoen. Sine første arbeidsår hadde han på en av forsvarets sambandsstasjoner på Vestlandet.

Han begynte i sivilforsvaret i 1974, som sambandsmann ved Oslo sivilforsvarskrets. I 1976 fikk han jobb ved sambandskontoret i DSB, med ansvar for linjesambandet.  Han ble tidlig engasjert i foreningsarbeid, og ble valgt til formann for LSB i 1978. Et verv han hadde i hele 14 år. Som foreningsleder fikk han inngående kjennskap til lover og avtaler i arbeidslivet, noe han fikk god nytte av i sin senere karriere i DSB.  Som følge av omorganisering i DSB i midten av 90 åra fikk han stilling som underdirektør, hvor han en tid fungerte som leder av personalkontoret.

Som ihuga sivilforsvarsmann, og sterkt opptatt av etatens utvikling og fremtid, takket han ja til stilling som leder av sekretariatet (stab) i sivilforsvarsavdelingen, en funksjon han hadde helt frem til 2004. Her ledet han bl.a. prosjektet ”Ny organisering av Sivilforsvarets lokale nivå”, som ble grunnlaget for dagens sivilforsvarsdistrikter.
Med sin lange og allsidige erfaring og solide kunnskaper ble han sterkt oppfordret å bli med over til det nye direktoratet i forbindelse med etablering av dagens DSB i Tønsberg i 2004.  Her arbeidet han i hovedsak med budsjett, lønn og tilsetningsforhold for sivilforsvarsdistriktene frem til han ble syk i fjor høst.

Vi i STAFO-samfunnssikkerhet husker Bjørn først og fremt som en dyktig og engasjert foreningsleder. Han la ned et formidabelt arbeid for landsforeningen, et arbeid som var preget av grundighet og kvalitet. Under hans formannsperiode fikk foreningen ny organisasjonsstruktur og nye vedtekter, tilpasset datidens krav. Bjørns sterkeste våpen som fagforeningsleder var kompetanse. Han hadde inngående kunnskap arbeidslivets lover og spilleregler. Han utøvde vervet på en lun og profesjonell måte, som avga respekt så vel hos medlemmene og tillitsvalgte som hos arbeidsgiver. I 2001 ble Bjørn utnevnt til æresmedlem i landsforeningen, den fjerde i foreningens historie

Bjørns dyktighet ble også lagt merke til i STAFO, hvor han ble trukket inn i styre og stell. I perioden 1993 – 1996 var han nestformann i STAFO.

I fjor høst ble Bjørn innlagt ved Tønsberg sykehus for kreftoperasjon, som av legen ble vurdert som kurant.  Etter noen dager ble han dessverre alvorlig syk som følge av komplikasjoner. Etter den tid kom han seg aldri.
Søndag 15. mai sovnet han rolig inn, med sin samboer, Liv, ved sin side.

Vi lyser fred over Bjørns minne.

Tom Labråten
Leder av STAFO-samfunnssikkerhet